...
11:30 – 12:30

Rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników.

12:30 - 13:15

LUNCH

13:15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Kolei
Zbigniew Wiśniewski – Manager Projektu – Polska Izba Kolei

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATÓW przystąpienia w poczet firm zrzeszonych w POLSKIEJ IZBIE KOLEI

13:30 – 14:30

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

MINISTERSTWO CYFRYZACJI - Marek Kędziera - Ekspert w Departamencie Cyberbezpieczeństwa "Wpływ Dyrektyw NIS2 w kształtowaniu bezpieczeństwa kolei"
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – Piotr Combik - Dyrektor Biura Teleinformatyki „Rekomendacje Prezesa UTK w zakresie cyberbezpieczeństwa OT”
PKP S.A. - Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu - Przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK "Plany Rozwoju obszaru cyfryzacji w PKP S.A. Grupa PKP"
PKP Informatyka sp. z o.o. - Tadeusz Turzyński - Prezes Zarządu "PKP Informatyka w sektorze kolejowym"
INSTYTUT KOLEJNICTWA - Marek Pawlik – Zastępca Dyrektora Instytutu "Wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa pasażerskiego taboru kolejowego"

14:30 – 17:00

BLOK 1

EVERCOM - PARTNER TECHNOLOGICZNY - Paweł Nogowicz, Prezes Zarządu "Praktyka cyberbezpieczeństwa kolei w świetle wymagań noweli UKSC (NIS2)
TROCON Sp. z o.o. - PARTNER TECHNOLOGICZNY - Mirosław Jamróz - Dyrektor Operacyjny "Kompleksowe rozwiązania SDIP dla Integratorów"
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Piotr Kubicki - p.o. Członka Zarządu "Transformacja cyfrowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A."
Integrated Solutions Sp. z o.o. – PARTNER ZŁOTY - Radosław Wierchowicz - Starszy Architekt Data Center "Architektury Referencyjne Integrated Solutions na przykładzie Containers Platform"
Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. – PARTNER ZŁOTY - Robert Rutkowski i Marek Kozicki "Efektywne dostarczanie usług IT z wykorzystaniem infrastruktury hybrydowej"
SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o. - PARTNER ZŁOTY - Krzysztof Stawiski - Key Account Manager "Nowoczesne dyspozytornie z wykorzystaniem ekranów LED Samsung" oraz Paweł Burakowski - B2B Solutions Sales "Bezpieczeństwo komunikacji w rozproszonym środowisku kolejowym - SAMSUNG KNOX"
ADVANTECH Poland Sp. z o.o. - PARTNER ZŁOTY - Alicja Strzemieczna - IloT Sales Director Central Eastern Europe "Technologie Przemysłowego Internetu Rzeczy na kolei"
INNERGO Systems sp. z o.o. - PARTNER SREBRNY - Błażej Naczyński – Dyrektor ds. sprzedaży „Rozwiązania teleinformatyczne wspierające rozwój kolei”

17:00 – 19:00

BLOK 2

AVISTA sp. z o.o./ Scheidt & Bachmann – PARTNER SREBRNY Robin van Haasteren – Managing Director - Scheidt & Bachmann Nederland B.V. oraz Antoni Szrajber – Prezes Zarządu "Towards a multi PTO nationwide ABT System, Lessons learned & the road ahead"
POLREGIO S.A. – Roman Smółka – Dyrektor Biura Informatyki - "Transformacja cyfrowa POLREGIO S.A."
POLREGIO S.A. - Michał Maciejski - Główny Architekt "Wielochmurowe rozwiązanie VDI w infrastrukturze POLREGIO S.A."
SAT-SYSTEM Sp. z o.o. – PARTNER SREBRNY – Daniel Siek – Prezes Zarządu "25-lat Sat-System - kompleksowa integracja systemów na kolei"
SPRINT S.A. - PARTNER SREBRNY - Michał Płocharski - Cyber Security Architect "Wpływ regulacji i standardów dotyczących cyberbezpieczeństwa na sektor kolejowy"
GMV Polska Sp. z o.o. - PARTNER SREBRNY - Ewelina Betiuk - Business Development Specialist "GMV - przegląd rozwiązań ITS"
EMCA SOFTWARE sp.  z o.o. - PARTNER SREBRNY - Jakub Góral -Architekt Bezpieczeństwa "Zabezpieczenie sieci przemysłowych za pomocą technologii jednokierunkowego przesyłu danych"
BASEMENT Sp. z o.o. - PARTNER BRĄZOWY - Daniel Sadkowski – Prezes Zarządu "Mała optymalizacja = duża korzyść"

20:15

UROCZYSTA KOLACJA

Organizator

POLSKA IZBA KOLEI
ul. J.K. Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

Polska Izba Kolei 2024

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.