...

Partnerzy

PATRONAT

Technologiczny partner konferencji

Złoty partner konferencji

Srebrny partner konferencji

Brązowy partner konferencji

WYSTAWA TELE-CYBER-IT

Organizator

POLSKA IZBA KOLEI
ul. J.K. Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

Polska Izba Kolei 2024

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.