XV KONFERENCJA

„TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”

Największe wydarzenie branży IT w Polsce

Aktualne wyzwania IT w sektorze kolejowym, wdrażanie Rejestru Infrastruktury, nowoczesne systemy monitoringu, ERTMS, cyberbezpieczeństwo, innowacyjne systemy sprzedaży biletów, dynamiczna informacja pasażerska – te i inne tematy poruszono na piętnastej, jubileuszowej Konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei, która odbyła się w dniach 14–16 marca br. w Wiśle.

Organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei konferencja jest największą w kraju kolejową platformą wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami, instytucjami finansującymi oraz użytkownikami. Tegoroczną edycję odwiedziło blisko 400 uczestników, 30 wystawców i 40 prelegentów.

Konferencję otworzyli wspólnie Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz. Po przemówieniach inauguracyjnych przeprowadzono uroczystość wręczenia certyfikatu nowym firmom członkowskim: PKP TELKOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Inżynierii Budowlanej – KOPACKI Sp. z o.o., EXATEL SA, SIM FACTOR Sp. z o.o., SITEL Poland Sp. z o.o., Hikvision Poland Sp. z o.o.

IT na kolei – tradycja, innowacja, przyszłość

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Magdalena Kossowska, Naczelnik Wydziału Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, Krzysztof Dyl, Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oraz Piotr Pachutko, Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP SA, który omówił strategię informatyki w PKP SA i spółkach Grupy PKP.

– Nasza strategia obejmuje wdrażanie nowych technologii, systemów i usług teleinformatycznych z uwzględnieniem rozwiązań obsługi dworców kolejowych, standaryzację procesów i technologii, aktywne podejmowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, rozbudowę i utrzymanie infrastruktury technicznej, a także rozwój i integrację rozwiązań teleinformatycznych – podkreślił Pachutko.

Podczas pierwszego panelu zebrani goście mogli wysłuchać wystąpień: Członka Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o. Artura Gocla („PKP TELKOL: tradycja, innowacja, przyszłość”), przedstawiciela HUAWEI Enterprise Polska Sp. z o.o. Weijing Wanga („Huawei – partner branży kolejowej w erze cyfryzacji”), Członka Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o. Radosława Zawierucha („Aktualne wyzwania IT w sektorze kolejowym”), przedstawicielki ADVANTECH Poland Sp. z o.o. Alicji Strzemiecznej („Global experience, local approach – kompleksowe wdrożenia Advantech dla kolei”), Przezesa Zarządu EXATEL SA Nikodema Tomaszewskiego („EXATEL jako zaufany partner w budowie bezpieczeństwa systemów IT i OT”), Eksperta w Biurze Informatyki PKP Polskich Linii Kolejowych SA Adama Smyczyńskiego („RINF – doświadczenia PKP PLK SA we wdrażaniu Rejestru Infrastruktury w Polsce”), Dyrektora C&C PARTNERS Sp. z o.o. Damiana Dopiery („Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego oraz przywoławczo-alarmowego w ujęciu wytycznych Ipi-4”) oraz Zastępcy Dyrektora Biura Informatyki PKP Polskich Linii Kolejowych SA Małgorzaty Głowackiej-Ciupek („Automatyzacja pracy małych posterunków ruchu”).

Drugi panel poświęcono takim zagadnieniom, jak: korporacyjna hurtowania danych (Piotr Zdziechowiak, Project Manager w Biurze Teleinformatyki PKP CARGO SA), niezawodna serwerownia (Aleksander Redlich, Prezes Zarządu FAST Group Sp. z o.o.), łączność technologiczna do prowadzenia ruchu pociągów w PKP PLK SA (Jerzy Kacprzak, Naczelnik Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskich Linii Kolejowych SA), rozwiązania dla ETCS oraz cyberbezpieczeństwa (Radosław Oblizajek, Kierownik ds. Sprzedaży Urządzeń Pokładowych ETCS SIEMENS Sp. z o.o.), teleinformatyka jako pomoc dla pasażera czy utrudnienie dla przewoźników (Paweł Kirchner, Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.), odpowiedzialność dostawcy usług teleinformatycznych (Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu Basement System Poland Sp. z o.o.) oraz rozwiązania IT stosowane w PKP Intercity SA (Jarosław Kowalski, Dyrektor Biura Informatyki PKP Intercity SA).

Pierwszy dzień uświetniła jubileuszowa Gala, podczas której organizatorzy wręczyli specjalne statuetki i podziękowania firmom, które w przeciągu ostatnich lat współtworzyły markę konferencji.

Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski otworzył drugi dzień konferencji („Znaczenie rozwiązań informatycznych w procesie obsługi podróżnego przez KD”). Następnie głos zabrali: przedstawiciel Robert BOSH Sp. z o.o. Adam Zajkowski („Rozwiązania detekcji wizualnej w aplikacjach kolejowych”), Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju i projektów strategicznych TK Telkom Sp. z o.o. Marcin Trzaska („TK Telekom jako integrator usług teleinformatycznych na rynku kolejowym”), Prezes Zarządu MERA SYSTEMY Sp. z o.o. Adam Filutowski („Nowoczesny system sprzedaży biletów w transporcie kolejowym i publicznym”), Główny Specjalista Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskich Linii Kolejowych SA Sławomir Tarnowski („FRMCS – standard przyszłej łączności kolejowej”), Inżynier sprzedaży ds. klientów kluczowych TELZAS Sp. z o.o. Jarosław Piotrowski („TELZAS po kolei”), Kierownik Biura Informatyki PKP Energetyka SA Piotr Niciejewski i Dyrektor Departamentu Architektury, Projektów i Informatyki Ryszard Bryła („Teleinformatyka w PKP Energetyka – wczoraj, dziś i jutro”) oraz Dyrektor Handlowy IP Connect Sp. z o.o. Dariusz Bojda („Radiotelefony GSM-R – najbliższa przyszłość radiołączności kolejowej”).

PKP TELKOL i DP System – modernizacji Linii nr 7

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie strategicznej umowy na około 60 mln zł pomiędzy PKP TELKOL a DP System. Modernizacja Linii nr 7 jest jednym z największych kontraktów kolejowych realizowanych w Polsce – wartość inwestycji PKP PLK przekracza 3 mld zł. Kompleksowa modernizacja linii usprawni komunikację, skróci czas podróży i częstotliwość kursowania pociągów. Niektóre składy będą kursowały z prędkością do 160 km/h, a najszybszy pociąg pokona trasę z Warszawy do Lublina w 90 minut. Udział PKP TELKOL Sp. z o.o. w pracach modernizacyjnych będzie związany z realizacją prac teletechnicznych na odcinku „D” –  „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”. Zamówienie Częściowe D.” realizowanym przez Konsorcjum Thales Polska i  DP System. Długość modernizowanego odcinka obejmuje prawie 150 km długości. W zakresie prac PKP Telkol znajduje się projektowanie i budowa między innymi sieci kablowej, systemów PPOŻ i Systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemów nadzoru audio-wizualnego oraz zapewnienie łączności przewodowej i radiołączności.

IT dla przewoźników samorządowych i aglomeracyjnych

O zarządzaniu i wizualizacji lokalnych sieci przemysłowych w systemach automatyki kolejowej mówił przedstawiciel ELMAR AUTOMATYKA Sp. z o.o. Michał Łęcki. Dynamiczna informacja pasażerska była tematem wystąpienia Specjalisty ds. zarządzania umowami Eksploatacyjnymi PKM Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA Błażeja Bąkiewicza. Następnie głos zabrali: Dyrektor Sprzedaży SPRINT SA Wojciech Apolinarski („Rozwiązania dla kolejnictwa na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”), przedstawiciel Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. Konrad Sadurski („Wdrożenie elektronicznej karty czasu pracy dla drużyn pociągowych”), Prezes Zarządu IPR-INSIGHT Poland Sp. z o.o. Janusz Krzyczkowski („Softwere Assets Managment sposobem do negocjacji kontraktów licencyjnych”), Key Account Manager ANDEL Polska Sp. z o.o. Karol Prost („Floodline – systemy detekcji wycieków cieczy oraz ochrony majątku w obiektach”), Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Grzegorz Stawowy („Systemy informatyczne Kolei Małopolskich – optymalizacja, rozwój, bezpieczeństwo”) oraz Dyrektor TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o. Piotr Gawiński („Zalety sieci SDH i Ethernet, czyli MPLS-TP – przyszłościowe rozwiązania dla kolejowych sieci szkieletowych”).

W ostatnim panelu poruszono zagadnienia: wdrażania SIEM (Jan Danowski, Naczelnik Wydziału w Biurze Informatyki PKP Polskich Linii Kolejowych SA), zarządzania infrastrukturą w kontekście bezpieczeństwa na kolei (Bartosz, Szczekutek, Dyrektor Sprzedaży INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. – HEXAGON), sygnałów i wskaźników w systemie ERTMS/ETCS (Karol Gruszka, Ekspert Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskich Linii Kolejowych SA), GIS – analityki przestrzennej w służbie kolei (Piotr Walenko, Menadżer ds. Klientów Kluczowych w Esri Polska Sp. z o.o.), analizy dostępu do usług FRMCS (Marek Sumiła, Kierownik Pracowni Telekomunikacyjnej Instytutu Kolejnictwa), nowego podejścia do sprzedaży biletów (Andrzej Okoń, Dyrektor Biura Informatycznych Systemów Sprzedaży w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o.), zabezpieczeń kabli i rur w infrastrukturze kolejowej (Maja Mikusek, Manager Segmentu Infrastruktura ROXTEC Poland Sp. z o.o.), diagnostyki i lokalizacji pojazdów on-line (Marcin Duda, Kierownik Wydziału Teleinformatyki Kolei Śląskich Sp. z o.o.) oraz nowości technologicznych w Kolejach Mazowieckich (Tomasz Jędrysa, Kierownik Wydziału Teleinformatyki Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.).

Konferencji towarzyszyła wystawa TELE-IT 2018, w której udział wzięły następujące firmy: PKP INFORMATYKA, KZŁ BYDGOSZCZ, ADVANTECH, PKP TELKOL, HUAWEI, DYSTEN C&C SOLUTION PARTNERS, TK TELEKOM, RITTAL, ARCUS, SKANOWANIE.PL, SIEMENS, LEICA GEOSYSTEMS, BASEMENT SYSTEMS, LEDATEL, BOSH, FAST GROUP, EZATEL, IP CONNECT, FUNKWERK, GISonLINE, ASSECO DATA SYSTEMs, ASTE, DELTA, RAPORT KOLEJOWY oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Technologicznym partnerem konferencji była firma HUAWEI. Złotym partnerem firmy PKP TELKOL oraz ADVANTECH. Srebrni partnerzy konferencji to: PKP Informatyka, KZŁ Bydgoszcz, Exatel, C&C Solution Partner, FAST Group i Basement Systems. Brązowi partnerzy: SIEMENS, MERA Systemy, TK TELEKOM, HEXAGON, Skanowanie.pl, BOSH, Arcus oraz Leica Geosystems.

Zapraszamy za rok!

KONTAKT

zw

Zbigniew Wiśniewski

tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl