W dniach 15-17 marca 2017r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym „STOK” w Wiśle odbyła się

XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”

Konferencja organizowana przez Izbę to największa w Polsce, kolejowa platforma wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem,  instytucją finansującą i użytkownikiem.

Nowa perspektywa finansowa to unikalny w skali Polski czas na wdrażanie nowych technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych na kolei. To szansa na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych korelujący
z rozwojem firm sektora telematyki.

 Wysoka jakość stosowanych rozwiązań oraz dbałość o ich prawidłową funkcjonalność determinuje wszystkie strony procesu dostaw do dialogu opartego na wiedzy, kapitale i umiejętnościach.

.

Zakres tematyczny obejmował:

 • Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
 • Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
 • Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
 • Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
 • Systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych
 • Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
 • Inteligentny monitoring, bezpieczeństwo, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i pomiaru oraz ochrony przed pożarem
 • Cyberterroryzm
 • Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
 • Cloud Computing, ITSy i ich architekturę, transmisję i analizę danych
 • Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
 • Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
 • IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
 • Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej
 • Aspekty prawne szyfrowania danych i tworzenia kopii zapasowych

 

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy:

 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Urząd  Transportu Kolejowego
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Instytut Kolejnictwa
 • Politechnikę Warszawską

spółki z Grupy PKP:

 • Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  -Biuro Informatyki
  -Biuro Automatyki i Telekomunikacji
 • PKP Utrzymanie Sp. z o.o.
 • PKP Budownictwo Sp. z o.o.
 • PKP Informatyka Sp. z o.o.
 • KZŁ Sp. z o.o.
 • PKP CARGO S.A.
 • PKP Intercity S.A.
 • PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
 • PKP LHS Sp. z o.o.
  oraz:
 • TK Telekom Sp. z o.o.
 • PKP Energetyka S.A.

oraz przedstawicieli pionów IT kolei samorządowych:

 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
 • Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
 • WKD Sp. z o.o.
 • Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o.
 • Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
 • Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
 • Kontakt: Zbigniew Wiśniewski tel: 508 500 995 email: z.wisniewski@izbakolei.pl