W imieniu naszego samorządu mamy zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w

XVIII konferencji
„TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”

która odbędzie się w dniach 11-13 października 2021 r.
w  Ośrodku  Szkoleniowo-Konferencyjnym „STOK” w Wiśle.

 

Telematyka na kolei to nowoczesne, techniczne środowisko nieodzowne dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych. Innowacyjna i bezpieczna kolej to implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z zakresu telekomunikacji i informatyki.

                
Konferencja w Wiśle  to największe w Polsce, spotkanie dostawców i  wykonawców z branży IT i TELE.
Co roku gromadzimy blisko 400 uczestników reprezentujących 150 firm oraz 30 wystawców związanych
z kolejowym rynkiem   telematyki.   Przez trzy dni, w kilku blokach tematycznych omawiamy status obecnych rozwiązań i systemów oraz prezentujemy nowe, rozwijające kolej, technologiczne możliwości.

Nowa perspektywa finansowa usprawnia  wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla kolei.  To szansa na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych korelujących z rozwojem firm z sektora telematyki.

 

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
 • Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
 • Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
 • Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
 • Systemy  ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych
 • Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
 • Inteligentny monitoring dworców i taboru, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania
 • Cyberterroryzm i zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • Teledetekcja i śledzenie przesyłek
 • Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
 • Cloud Computing, Data Center, Business Intelligence, ITSy i ich architekturę
 • Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
 • Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
 • IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
 • Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej

 

 

KONTAKT

zw

Zbigniew Wiśniewski

tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl