Ponad 110 firm biorących udział w wydarzeniu w tym 57 nowych, 43 prezentacje, 13 stoisk, niemal 250 uczestników i niezliczone rozmowy biznesowe. XI edycja Konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei” przerosła swoim rozmachem wszystkie poprzednie.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała w dniach 4-6 marzec br. konferencję, której celem było przybliżenie nowości informatycznych i telekomunikacyjnych oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych metod z zakresu IT. Tematyka wydarzenia przyciągnęła do Wisły przedstawicieli firm z branży IT, operatorów, przewoźników kolejowych oraz reprezentantów środowisk naukowych.

Otwarcia konferencji dokonali wspólnie Adam Musiał – Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Krzysztof Dyl – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Natomiast panowie Sławomir Nowicki – Prezes PKP Informatyka Sp. z o.o. i Michał Hamryszak – Prezes TK Telekom Sp. z o.o. wygłosili referaty inauguracyjne.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Izbie cztery firmy odebrały certyfikaty, które potwierdziły członkostwo w samorządzie. Podmiotami przyjętymi w Wiśle w poczet firm zrzeszonych były:

  • Mitron Information Systems Sp. z o.o.
  • IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
  • EDBAK Sp. z o.o.
  • TK Telekom Sp. z o. o.

Podczas trzech dni konferencyjnych odbyło się ponad czterdzieści prezentacji, które zaprezentowano podczas sześciu paneli. Pierwszy panel otworzył wykład profesora Tadeusza Czachórskiego z Polskiej Akademii Nauk, który poruszył kwestie związane z matematycznymi metodami modelowania i oceny efektywności pracy sieci komputerowych. Urząd Transportu Kolejowego, oprócz prezesa Krzysztofa Dyla, reprezentował Ryszard Włoszczyna, Naczelnik Wydziału, Departament Bezpieczeństwa Kolejowego. Tematem jego wystąpienia były rozwiązania teleinformatyczne w kolejnictwie z perspektywy krajowej władzy bezpieczeństwa. Prelegent zaznaczył, że rozwiązania teleinformatyczne mogą być receptą na ryzyka zidentyfikowane przez przedsiębiorstwo w ramach stosowania swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Szczególnie powinny zaś spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa pasażera i ograniczenie strat z tytułu działań chuligańskich oraz większą wykrywalność drobnych przestępstw.

W dalszej części panelu nowy produkt zademonstrował Złoty Partner konferencji PKP Informatyka Sp. z o. o. Prezes Zarządu, Sławomir Nowicki wraz z grupą współpracowników, zaprezentowali internetową platformę sprzedaży biletów. Prezentację wzbogacono o praktyczny pokaz wykreowanych rozwiązań, których celem jest ułatwienie zakupu biletów na dowolną trasę i dowolnymi środkami transportu. Sławomir Jankowski, Wiceprezes Zarządu Pixel Sp. z o. o., kolejnego Złotego Partnera, przedstawił PDA czyli oprogramowanie do analizy danych o przepływie pasażerów. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest uzyskanie danych dotyczących natężenia przepływu pasażerów w pojazdach i na przystankach, obciążenia pojazdów i przystanków oraz eksploatacji pojazdów. Prezentacje trzeciego ze Złotych Partnerów, TK Telekom Sp. z o.o. przedstawił Leszek Grzybko, Dyrektor Biura Sprzedaży. Zatytułowana „TK Telekom – nowa jakość sprawdzonego partnera – rozwiązania dla kolei” opisywała kompleksową ofertę Spółki dla kolei na którą składają się:

  • infrastruktura telekomunikacyjna (m. in. projekt wifi na 60 dworcach w kraju);
  • usługi dla przewoźników (m. in. DRC w tym. Zapasowe Centrum Danych, platformy/środowiska deweloperskie i/lub testowe (IaaS, PaaS, SaaS), udostępnienie wymaganej mocy obliczeniowej (Private Cloud), kolokacja infrastruktury)
  • usługi dla pasażerów (bilkom czyli najszybsza aplikacja ułatwiająca podróż koleją, rozkład www oraz infolinia).

Historię, osiągnięcia, realizacje oraz rozwój firmy BKT ELEKTRONIK, Srebrnego Partnera konferencji, przedstawił Mirosław Dawszkowski, Product Manager. Pokazał on możliwości firmy w zakresie systemu transmisji danych (złącza gwarantujące transfer 1,2-2 GHz – kat 7A, DRAKOM 7A 4P, GG45 czy złącze multimedialne BKT.MMC.6P klasy G/kategoria 8), sieci szerokopasmowych a także system szaf serwerowych – 4DC charakteryzujących się przewiewnością, stabilnością i elastycznością.

Panowie Bogumił Latos, Key Account Manager oraz Wojciech Bieryło, Solution Architekt reprezentujący COMPFORT MERIDIAN Polska Sp. z o.o., omówili tematykę mobilnego ServiceDesk. Zwrócili oni uwagę na nowe realia biznesowe wpływające na IT i ewolucję tej branży. Czynniki te wpływają na nowe podejście do użytkowników i podniesienie jakości usług. Receptą na zmiany ma być zaprezentowany przez Compfort Meridian system MyIT, który można uznać za prywatnego asystenta IT.

Rozwiązania teleinformatyczne dla pojazdów szynowych oraz profesjonalna łączność radiowa w standardzie SIMULCAST były tematem prelekcji prezesa zarządu Aksel Sp. z o. o. Sławomira Słowika. Wychodząc naprzeciwko potrzebom przewoźników Spółka stworzyła system InterLoco pomocny przy zarządzaniu wymianą informacji pomiędzy poszczególnymi systemami na pojeździe, integracji i ujednoliceniu danych pochodzących z systemów różnych producentów oraz wymianie informacji pomiędzy pojazdem a aplikacjami stacjonarnymi użytkowanymi przez Przewoźnika. Technologia SIMULCAST umożliwia natomiast budowę dowolnie rozbudowanych systemów wielkoobszarowych, rozproszonych, łączności szlakowej w oparciu o jedną parę częstotliwości, pracę w standardach cyfrowym i analogowym a także możliwość wykorzystania częstotliwości radiowej w paśmie UHF.

Ostatnim z prelegentów spośród Srebrnych Partnerów był Paweł Starzyński, Dyrektor Bentley Systems Polska Sp. z o. o. Poruszył on zagadnienia praktycznych rozwiązań Bentley dla kolei. Nakreślił cele firmy czyli dążenie do zostania dostawcą oprogramowania pierwszego wyboru dla infrastrukturalnych rozwiązań kolejowych. Omówieniu uległy zatem rozwiązania LiDAR, oprogramowanie do projektowania infrastruktury kolejowej w zakresie optymalizacji geometrii trasy i korytarza a także oprogramowanie do projektowania sieci trakcyjnej.

Wymieniona tematyka nie wyczerpała zagadnień poruszonych podczas trzydniowe konferencji. Paweł Polak, Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji przedstawił kierunki rozwoju i modernizacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Natomiast Rafał Zbiróg, Dyrektor Biura Informatyki PKP PLK poruszył temat międzynarodowych aspektów zarządzania ruchem kolejowym i interoperacyjności. Jerzy Rygier, Naczelnik Wydziału Teleinformatyki PKP INTERCITY S.A. omówił kwestie związane z inteligentnym systemem integracji informacji. Kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne GRUPY PKP były tematem preleckji Marcina Iwaszkiewicza, Prezesa zarządu KOLEJOWYCH ZAKŁADÓW ŁĄCZNOŚCI Sp. z o.o.

Przedstawiciele pozostałych przewoźników zaprezentowali prelekcje dotyczące monitoringu wizyjnego w pojazdach (Piotr Pachutko, Pełnomocnik Zarządu ds. Zastosowań Informatyki KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o.), zintegrowanego elektronicznego systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie kolejowym (Marcin Rydel, Specjalista ds. telematyki POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.) oraz systemu emisji reklam jako elementu informacji pasażerskiej (Agata Bogucka, Inspektor ds. Technicznych SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o).

Grupa Brązowych Partnerów obecnych w Wiśle zaprezentowała szereg rozwiązań dedykowanych dla kolei.

Mariusz Stasiak, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający EMAPA S.A. omówił zalety mapy cyfrowej dla kolei zwracając uwagę na precyzyjne odwzorowanie rzeczywistości, wizualizacja obiektów statycznych czy wytyczanie trasy dla połączeń kolejowych. C&C PARTNERS TELECOM Sp. z o.o. w osobie Damiana Dopiera, Dyrektora Działu Rozwiązań Budynkowych, scharakteryzował rozwiązania oraz zaakcentował ponad 100 realizacji na obiektach dworcowych wykonanych przez Spółkę. Kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego poruszono podczas prezentacji Przemysława Steinera, Kierownika Sekcji Klientów Kluczowych PU POŻ – PLISZKA Sp. z o.o. Prezentacja ta została podczas uroczystej kolacji uzupełniona o pokaz działania i wpływu środka gaśniczego FE-36 na sprawność komputera osobistego. Symulatory dla kolei, w tym symulator pracy dyżurnego ruchu, wirtualna stacja kolejowa i symulator Centrum Zarządzania Kryzysowego były zagadnieniami omawianymi przez Zbigniewa Cieślaka, Dyrektora ds. sektora kolejowego QUMAK S.A.

Sebastian Borowski, Wiceprezes Zarządu AVISTA Sp. z o.o. – SCHEIDT & BACHMANN GmbH w prezentacji „Nowoczesne kanały dystrybucji biletów a czas i jakość odprawy podróżnych” przedstawił proponowane rozwiązania systemu poboru opłat w tym, zwiększenie dostępności do oferowanych usług, nowoczesne kanały sprzedaży, zwiększenie ilości punktów sprzedaży, zwiększenie szybkości sprzedaży „tradycyjnych biletów” oraz wprowadzenie biletów w formie elektronicznej. Przemysłowe rozwiązania telekomunikacyjne i informatyczne firmy SEVITEL przedstawił Dariusz Krzykawski, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju. Alternatywne rozwiązania dla indywidualnej budowy Data Center scharakteryzował natomiast Konrad Wójcik, Product Manager IT w firmie RITTAL Sp. z o.o. przedstawiając system RiMatrix S. Centralny system backupu był zaś tematem wystąpienia Sławomira Marcisza, Eksperta IT Net-o-logy Sp. z o.o. Przedstawił on zalety tego rozwiązania kładąc nacisk na zmniejszenie kosztu związanego z utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań, zmniejszeniem kosztów materiałów i wsparcia zewnętrznego oraz poprawy bezpieczeństwa danych.

Prelegenci poruszyli ponadto zagadnienia związane z systemem do zarządzania majątkiem kolei (Igor Pakieła, Dyrektor ds. Rozwoju Usług HEWLETT PACKARD Sp. z o.o.), kontrolą zasilania i centralnego zarządzania infrastrukturą techniczną rozproszonych serwerowni/węzłów IT( Sebastian Markowski, AC Power Area Sales Manager EMERSON NETWORK POWER Sp. z o.o.), uwarunkowaniami prawnymi R-GSM (Tadeusz Piątek, radca prawny, consuel DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA Sp. Komandytowa), bezprzewodowymi i przewodowymi rozwiązaniami dla infrastruktury kolejowej (Beata Szulfer–Rosiak, Pełnomocnik Zarządu ds. Handlu i Marketingu ASTE Sp. z o.o.) czy też platformami płatności mobilnych (Adam Krypel – Chief Technology Officer SkyCash Poland S.A.).

Podczas trwania konferencji umożliwiono także trzynastu firmom zaprezentowanie swoich osiągnięć na stoiskach targowych. Podmiotami, które skorzystały z takiej możliwości były Aksel Sp. z o. o., Aste Sp. z o. o., Bentley Systems Polska Sp. z o. o., BKT Elektronik, Edbak Sp. z o. o., IGE+XAO Polska Sp. z o. o., Intergraph Polska Sp. z o. o., Oltis Group a.s., Qumak S. A., Pixel Sp. z o. o., PKP Informatyka Sp. z o. o., PU Poz – Pliszka Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o. o.

Organizator oprócz części teoretycznej zapewnił uczestnikom liczne atrakcje pozakonferencyjne. Zwieńczeniem konferencji było losowanie atrakcyjnych upominków wśród uczestników. Główną nagrodę w postaci Ipada ufundowała firma BKT Elektronik. Pozostałe upominki przekazane przez podmioty uczestniczące w wydarzeniu były równie atrakcyjne.

Podsumowując konferencję zauważyć należy szybki rozwój rozwiązań teleinformatycznych dla sektora kolejowego. Niezależnie od tego jak złożona jest branża i jakie problemy napotyka widać nacisk na innowacyjność. Jest to wynikiem dostosowania się do wymagań prawnych z jednej strony lub też efektem decyzji podejmowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa z drugiej. Nastawienie takie prowadzi zaś tak do szybszego reagowania na ruchy rynku, potrzeby partnera czy klienta jak również wymusza poprawę efektywności istniejących usług. Wyraźnie widoczne jest także wsparcie dla wspomnianych rozwiązań za pomocą nowych kanałów dostarczania usługi a wszystkie wymienione czynniki wpływają korzystnie ich jakość.

Krzysztof Dyl – Prezes UTK:

„(…)Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie na Konferencję. Udział w XI edycji tego wydarzenia jest dla mnie nowym doświadczeniem, które umożliwiło mi głębsze zapoznanie się z trendami, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w zakresie telematyki kolejowej. Wyraźnie zauważalne jest, że obszar ten może stanowić o sile polskiej kolei w najbliższej przyszłości. Rozwój systemów wspierających, ITS, informacje pasażerskie czy systemy sprzedaży biletów – to wszystko stanowi nową jakość, a zarazem daje nadzieję na zmianę stereotypów związanych z funkcjonowaniem kolei w Polsce. Urząd Transportu Kolejowego deklaruje oczywiście wsparcie dla wszystkich inicjatyw, które przyczyniają się do podnoszenia standardów jakości w branży.

Konferencja w Wiśle uświadamia nam również skok jakościowy, jaki w ostatnich latach dokonał się na polskiej kolei. Pokazuje, jak konkretna wiedza techniczna z danej dziedziny może wpływać na rozwój całego, szeroko pojętego rynku kolejowego.

Wydarzenie to, po raz kolejny ukazało także zaangażowanie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w doskonalenie rodzimego sektora kolejowego. Wierzę, że kolejne inicjatywy Izby także odniosą sukces i przyczynią się do rozwoju i unowocześniania transportu szynowego.(…)”